© 2018 by www.overdose.media

OM OS

OM MATCHGRUPPEN

Matchgruppens fundament er – og har altid været – det gode Match mellem borger og den fast tilknyttede
mentor / social konsulent.


Gennem dette udvikles en fælles referenceramme, som muliggør en hurtigere og mere konstruktiv
dannelse af den afgørende tillidsrelation.

Vores mentorer favner bredt:

  • Lang anciennitet

  • Solid baggrund indenfor mentorområdet

  • Relevante uddannelser

  • Efteruddannelser indenfor nyeste teorier.

Empowerment


Matchgruppens kerneværdier for den empowerment-orienterede arbejdsform er, at borgeren på ethvert
stadie af forløbet skal være bedre rustet til at klare sig selv uden vores støtte, end de var, da forløbet
startede.


Samtidigt skal den progression, vi har skabt, være bæredygtig og vedholdende uafhængigt af en
kontinuerlig støtte fra Matchgruppen.

Samfundsanker


Begrebet samfundsanker beskriver den håndgribelige forbindelse til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet, som vi giver borgeren meget tidligt i forløbet.
Kort sagt skal samfundsankeret bidrage til at fremme en erhvervsorienteret identitet på bekostning af en
evt. sygdomsidentitet.


På den måde sikre vi, at alt vores arbejde har et direkte beskæftigelse – eller uddannelses perspektiv – også
for særligt udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.