© 2018 by www.overdose.media

META-KOGNITIV GRUPPEFORLØB

Meta kognitiv gruppeforløb – Et særligt tilrettelagt forløb som henvender sig til deltagere som udfordres af stress, angst og/eller depression og som derfor muligvis har været væk fra arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode. Forløbet er ligeledes et beskæftigelses fremmende forløb, hvor der sidst i forløbet afprøves nøje tilrettelagte individuelle praktikker.

FORLØB

Gruppeforløb afholdes med min 6 på holdet. Alle starter samtidig og der er ikke mulighed for løbende tilmelding. Gruppen sammensættes efter at der er afholdt individuelle møder med Coach, borger og sagsbehandler.

 

 • Gruppeforløb med 6 borgere.

 • 16 uger med 2 undervisningsdage a 4 timer hver gang.

 • Individuel coachende samtale hver uge eller hver 14 dag. 

 • Forløbet er beskæftigelsesrettet, hvorfor der vil være løbende samtaler med vores virksomhedskonsulent Peter Bang.

 • Hovedformål, at alle er i individuel praktik fra uge 13

 • Der serveres kaffe/te og en let sund morgenmad.

 • Løbende konstruktive dialoger med ansvarlige sagsbehandlere.

 • Opfølgningssamtaler

 • Hver 6 uge afleveres skriftlig status.

KENDER DU DET?
 • Føler du at tankerne kører i ring og har du svært ved at fungere i hverdagen?

 • Har du tendens til at spekulere dig selv ned i et ”sort hul”, hvor din verden bare ser mere og mere sort ud?

 • Grubler du over fortiden og bekymrer dig om fremtiden?

 • Føler du, at du har mistet kontrollen over dine tanker?

 • Har du mistet overblikket over, hvad der skal til for at komme ud af situationen?

 • Har det påvirket din arbejdssituation?

 

På Gruppeforløbet vil borgerne tilegne sig effektive redskaber til, at håndtere sig selv i livets uundgåelige udfordringer. Vi kan ikke kontrollere, hvad der sker omkring os, men vi kan lære at styre, hvordan det skal påvirke os. Alt handler om vores tanker og den betydning vi tillægger forskellige situationer og livsomstændigheder.

Borgerne vil på en let og forståelig måde, lære at kontrollere sine tanker, så man kan undgå at blive ”følelsesmæssigt overvældet”. Deltageren opnår en tryghed og ro i at vide, at uanset hvilken udfordring man står i, vil man tilegne sig metoder til at håndtere tankerne.

Deltagerne lærer, hvordan man effektivt kan give slip på fortidens grublerier og bekymringer omkring fremtiden, som tilsammen er/kan være den direkte årsag til udviklingen af stress, angst og depression.

Der undervises i grupper på min. 6 borgere, som alle har lidt af de samme udfordringer

For at skabe de bedste betingelser for deltagerne, ved at de får det optimale ud af de redskaber og teknikker, som de præsenteres for, vil alle deltagerne løbende og undervejs blive støttet i både forståelse og anvendelse af disse. På den måde integreres metoden helt naturligt til fremtid brug.

Da et metakognitiv fokus ikke er på HVAD man tænker, men HVORDAN man tænker, indebærer forløbet ikke, at deltagerne skal dele hvad de hver især har i deres ”bagage”.

Som en del af forløbet vil deltagerne, udover de to ugentlige undervisningsdage modtage individuelle coachende samtaler, enten hver uge eller hver 14 dage.

Samtaler med vores Virksomhedskonsulent Peter Bang.

Pia Teubert vil være den daglige ansvarlige og underviser igennem hele for forløbet.

Pia har i adskillige år været en fast del af Matchgruppen, både  coach og mentor, men også som vejleder i individuelle udviklingsforløb med henblik på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet og  blive selvforsørgelse.

I en årrække har Pia løbende uddannet sig med et væld af kurser, såsom akademiuddannelse indenfor Kognitiv Coaching, NLP og MINDstrain Stress Coach ligesom hun er udlært i DAT.

Pia motiveres af at hjælpe mennesker til at håndtere livets uundgåelige udfordringer.

På baggrund af sine mange erfaringer, sammenholdt med uddannelser indenfor kommunikation, kognitive og metakognitive principper, har Pia nu udviklet medsendte koncept, hvor hun gør brug af effektive redskaber og metoder til håndtering af stress, angst og / eller depression.

Der arbejdes ud fra den anerkendende og empowerment orienteret tilgang – med fokus på individuel progression hos deltagerne.