© 2018 by www.overdose.media

ANGER MANAGEMENT / VREDESHÅNDTERING

MÅLGRUPPEN
 • Hvis tidligere eller nuværende adfærd afspejler en manglende evne til konflikt-løsning.

 • Personer som har vanskeligt ved at håndtere stærke følelser som f.eks. vrede – jalousi eller mindreværd.

 • Kan have ringe selverkendelse, udpræget eksternalisering af skyld samt manglende ansvarsfølelse.

 

Yderligere kendetegn kan være impulsivitet og handling uden tanke for konsekvenserne. Ofte ingen eller kun

sporadisk erfaring med eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

VI TILBYDER
 • Anger Management instruktør / mentor
  med baggrund, indsigt og forståelse for de
  problematikker som personer, hvis adfærd
  afspejler en manglende evne til løsning af
  konflikter.

 

At kunne kontrollere sine følelser og sin impulsivitet er en forudsætning for at kunne indgå i mere målrettede
forløb med henblik på anden opfattelse af egen indvirkning på situationer, tilværelsen, sociale forhold osv…..

Ved at vælge Anger Management hos os, vælger du en undervisningsform som behersker teknikker der hjælper personer, som har problemer med basale sociale færdigheder, herunder at håndtere stærke følelser.

FORLØB
 • Er udarbejdet til enkelt undervisning eller tilgrupper med 4-6 deltagere.

 • Forløbet indeholder 9 lektioner

 • Hver lektion varer 2 timer.

 • Der optages løbende borgere.

 

Undervisningsteknikkerne er en blanding af mini foredrag. Gruppediskussioner, færdighedstræning, situationsspil og hjemmearbejde. Der arbejdes kognitivt. I det kognitive program ligger fokus på erkendelses og tankeprocessen via den enkelte deltagers aktive ageren.


Personerne klædes professionelt på med gode håndterbare redskaber som kan anvendes i fremtiden.
Programmet inkluderer en opfølgnings lektion som finder sted ca. 2-3 uger efter den afsluttende lektion, samt en ”hotline” under hele forløbet.

HVOR ?


I vores egne store rummelige lokaler i Håndværkerbyen 7, 2670 Greve
Eller efter aftale.