© 2018 by www.overdose.media

KONTAKT PERSON BØRN OG UNGE

KONTAKT PERSON BØRN OG UNGE

 • Vi tilbyder velkvalificerede kontaktpersoner til børn og unge som har et særligt behov. Kontaktpersonen er en kompetent voksen, som vil være til rådighed på alle tidspunkter af døgnet for barnet eller den unge.
   

 • Vi tilbyder ligeledes erfarne personer med forskellige kulturelle baggrunde og sprog, så vi kan lave det rigtige match.

ANDRE OPGAVER

 

 • Kontaktpersonen vil hjælpe, vejlede og støtte i hverdagen
   

 • Der arbejdes på at opbygge en stærk og tæt tillidsfuld relation
   

 • Der støttes op om forældrekompetencen ved også at være i tæt dialog med forældrene eller den nærmeste pårørende, omsorgsgiver eller værge.

KONTAKT PERSON STØTTER DE UNGE
OG BØRNENE I:

 • At komme op om morgenen, at passe skole
  eller job.
   

 • Læringsvanskeligheder
   

 • At deltage i samtaler med myndighed, skoler,
  klubber, misbrugskonsulent, læger, psykiatri,
  psykolog, tandlæge osv.
   

 • At afklare valg af uddannelser og ønsker for
  fremtiden.
   

 • At afsøge interesseområder såsom
  fritidsaktiviteter samt fritidsjob.
   

 • At skabe struktur og forudsigelighed.
   

 • At indgå i følelsesmæssige emner såsom
  problemer med kammerater, kærester eller
  konflikter i hjemmet.
   

 • Håndtering af sociale relationer.
   

 • Støtte til, samt rådgivning til at komme ud af
  kriminalitet eller misbrug
   

 • At komme ud af hensigtsmæssige relationer
  og miljøer, der kan påvirke i en forkert retning
   

 • Støtte til praktiske opgaver, såsom budget betaling af regninger, indkøb og rengøring.
   

 • Støtte til almen bo-træning

For yderligere information, kontakt os på:

sikkermail@matchgruppen.dk