© 2018 by www.overdose.media

FIND VEJEN TIL SELVFORSØRGELSE

Håndholdt forløb – Særligt tilrettelagt mod praktik og job for Aktivitetsparate og Jobparate etniske borgere.  Modersmålet er fortrinsvis arabisk og tyrkisk, men det forudsættes at der er et rimeligt kendskab til dansk, både skriftligt og mundtligt.

FORLØB – GENERELT:

Lovgrundlaget for dette forløb er, lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats pgf. 32. Målgruppen  er borgere, hvis forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp.

Forløbet henvender sig til anden etniske borgere, med fortrinsvis arabisk og tyrkisk som modersmål samt med rimelige generelle færdigheder i dansk. De er aktivitetsparate eller jobparate, har behov for særlig individuel støtte før de rimelig hurtig, som minimum kan påbegynde praktik, med åbninger for ordinære job.

 

Særligt for dette forløb er, at borgerne har brug for et individuelt tilrettelagt og håndholdt forløb, hvor der er forskelligartede udfordringer i forbindelse med start på praktik samt job.

Til alle forløb arbejdes der Empowerment orienteret.

FORMÅL:

Forløbets formål er, at borgerne meget hurtig efter uge 3-5, aktiveres i målrettede individuelle praktikker, hvor der tages hensyn til kvalifikationer og personlige udfordringer.

 

Hvis en borger er hurtig jobparat og matcher en jobåbning, arbejdes der ligeledes målrettet på at komme hurtigt i arbejde. 

For yderligere information, kontakt os på:

sikkermail@matchgruppen.dk