© 2018 by www.overdose.media

EFTERVÆRN FOR
REHABILITERINGSFORLØB

MÅLRETTET FORLØB TIL RESSOURCEBORGERE MED PSYKISKE UDFORDRINGER


FORLØB – GENERELT:


Dette forløb er specielt målrettet til ressourceborgere, hvor der er og vil være flere
velkendte udfordringer i form af misbrug, psykiske lidelser, omvendt døgnrytme og
manglende motivation til at komme videre i livet med uddannelse, praktik og job.


Forløbet er tiltænkt:


- De borgere som har været i rehabiliteringsforløbet.


Borgerne skal komme på vores lokation, i Greve, 2 gange ugentligt her vil vi sammen og
individuelt arbejde på de udfordringer som der skal til for at komme nærmere målet.
Til dette projekt har vi 2 kompetente medarbejdere, som både arbejder individuelt og
sammen for at løse opgaverne. Til alle forløb arbejdes der målrettet med en Empowerment
orienteret tilgang.


FORMÅL:


Er at borgerne her skal integrere de redskaber som de har erhvervet i Rehabiliteringsforløbet
og i samarbejde med borgeren og sagsbehandleren, vil der blive stillet passende
udfordringer op, for at opnå større fortrolighed med redskaberne og skabe positive
erfaringer. Der arbejdes intenst på at gøre borgeren tryg ved og klar til relations og forløbs
skifte, altså endnu mere selvsikker og selvstændig
Varigheden er 4 måneder, hvor praktik også kan være integreret.


UNDERVISNING:


Undervisning i Matchgruppens lokaler ved Psykoterapeuterne Charlotte Krolykke, John
Andersen samt Sebastian Olsen

DOKUMENTATION:


MATCHgruppens coach har ansvaret for, at der løbende udarbejdes og fremsendes
rapporter efter aftale samt lave opsummeringer med opfølgningsmøder i Jobcenteret. Hvis
det ønskes hjælper vi gerne med at forberede Rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis
sagen skal vurderes af Jobcenterets rehabiliteringsteam.

REHABILITERINGS FORLØB – INFO:

For yderligere informationer er i yderst velkommen til at kontakte os for en uforpligtende
samtale.


sikkermail@matchgrppen.dk

HENVISNING:


Ved henvisning eller visitering af borger til MATCHgruppens, skal alle forløb afstemmes med
forløb og formål. Hvis vi føler at vi kan løfte opgaven, vil vi herefter hurtig finde det rigtige
match.
Hovedsagelig vil et Efterværnsforløb typisk i første omgang løbe i 3 - 4 måneder.