© 2018 by www.overdose.media

FORLØB FOR KRIGSVETERANER

KRIGSVETERAN – FORLØB:


Vi kan tilbyde et individuelt intensivt og meget håndholdt forløb, specielt skræddersyet til
netop krigsveteraner.
I tæt samarbejde med Veterancenteret i Ringsted samt ansvarlig sagsbehandlere vil vi
igennem et længere forløb arbejde os hen imod holdbare løsninger, som i bedste fald kan
være uddannelse, fleksjob, deltidsstillinger.
I 2016 har vores dygtige coach Joe Andersen, på netop dette specifikke område fået 4
veteraner ansat i del-tidsstillinger samt fleksjob.
Til alle forløb arbejdes der Empowerment orienteret, der hvor det giver mening. At arbejde
med krigsveteraner kræver indsigt og forståelse for alle de komplekse udfordringer som der
ofte er forbundet hermed.


KRIGSVETERAN – KONTAKT:


Etableres en bæredygtig og kontinuerlig kontakt. Hvis det ikke, i en længere periode er
muligt at opretholde den forventede kontakt, informerer coachen både skriftlig og mundlig
jobcenteret.
Borgeren har mulighed for kontakt med coach/mentor personligt, telefonisk eller via
sms/mail i dagtimerne, samt aften og i weekend.
I forbindelse med f.eks. læge/hospitalsbesøg, møder på veterancenteret, samtaler med
psykolog eller psykiater bistår eller deltager MG, hvis det er muligt og ønskeligt fra borgeren.

3


PRIMÆR FOKUS OMRÅDE:


MG coach/mentor har ansvaret for, i samarbejde med borger, sagsbehandlere samt
veterancenteret, at opstille de primære fokusområder, som der umiddelbart skal arbejdes i
forhold til. MG informerer skriftligt jobcenteret. Hvis fokusområderne skifter er det
coach/mentors ansvar at informere jobcenteret om dette, afstemme samt give årsag til
ændringen.


MG coach/mentor har ansvaret for, at der udfærdiges konkret faglig begrundede tiltag,
således at borgerens progression bevæger sig i den ønskede retning. MG har ligeledes
ansvaret for løbende at vurdere effekten af de iværksatte tiltag, samt om der skal ske et skift
i metoder eller fokusområder.


SEKUNDÆR FOKUS OMRÅDE:


Ud over de primære fokusområder, har MG coach/mentor ansvaret for at der arbejdes i
relation til sekundære områder fx døgnrytme, i forhold til misbrug af forskellig art, udvikle
strategier, i relation til at leve med angst, traumer, depression, PTSD og andre psykiske
sårbarheder, men også almindelige forhold som fx struktur i hverdagen, privat økonomi,
kriminalitet, bolig og kost samt motion. Socialisering og kontakt til familie og venner, samt
tilmelding til relevante Veteran-tilbud, det kan være diverse angstgrupper samt
Veteranhaven osv.


UDDANNELSE:


Med afsæt i motivation, kompetencer, kvalifikationer og ønsker vil eller kan der blive
mulighed for at komme en efteruddannelse eller opgradering nærmere, hvis det er ønsket
eller målet.

 


JOBPRAKTIK:


Med udgangspunkt i borgerens egen motivation, eksisterende kompetencer, kvalifikationer
og ønsker vil der blive etableret en arbejdsmarkeds-rettet praktik i en af de virksomheder,
som vi i Matchgruppen samarbejder med. Her vil vi løbende være med hele vejen og intenst
følge forløbet.


JOB MED LØNTILSKUD:


Efter praktik, vil vi støtte borgeren til at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
gennem enten direkte ordinær ansættelse eller med en indledende periode med løntilskud.
MG udfylder de relevante blanketter og sørger for det øvrige påkrævede papirarbejde er på
plads. Støtten kan fortsætte til borgeren er veletableret i jobbet.

3


EFTERVÆRN:


I samarbejde med borger, jobcenteret samt veterancenteret vurderes det om der i en
periode vil eller skal etableres efterværn i form af telefonisk støtte – samtaler. Dette kan
effektueres ved mentortimer.


DOKUMENTATION:


MATCHgruppens coach/mentor har ansvaret for, at der løbende udarbejdes og fremsendes
rapporter efter aftale samt lave opsummeringer med de kvartalsmæssige opfølgningsmøder
i Jobcenteret. Hvis det ønskes hjælper vi gerne med at forberede Rehabiliteringsplanens
forberedende del, hvis sagen skal vurderes af Jobcenterets rehabiliteringsteam.


KRIGSVETERAN – INFO:

Carsten Sørensen
31396171
carsten@matchgruppen.dk


Per Skytte
52408703
per@matchgruppen.dk


Joe Andersen
51905340
joe@matchgruppen.dk


Sikkermail sikkermail@matchgruppen.dk